Viiul – tirtsupill

Raamatunäitus "Viiul - tirtsupill"20. juu­list 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Viiul – tirt­su­pill“.

Suve tei­ne pool rõõ­mus­tab meid tirt­su­de ja rit­si­ka­te lau­lu­ga. Kas nad lau­la­vad suu­ga? Kas nad män­givad viiu­lit? Just nii­moo­di viiu­lit män­gi­des on ju ro­hu­tirt­su ku­ju­ta­tud pal­ju­des las­te­raa­ma­tu­tes. Need ko­gu­si­me­gi muu­si­ka-aas­ta su­vi­se­le raa­ma­tu­näi­tu­se­le, kus saab roh­kem tea­da ka viiu­li kohta.
Tõe hu­vi­des olgu küll öel­dud, et tirt­sud tee­vad muu­si­kat teist­moo­di – hõõ­ru­vad oma jal­gu tiiba­de vas­tu. Aga las las­te­raa­ma­tu­te ro­hu­tirt­sud män­givad mei­le värs­kes hei­nas tirt­su­pil­li edaspidigi.
Sest viiul – see on al­les pill, et kuu­lab lind ja kuu­lab lill …