Viiul — tirtsupill

20. ju­ulist 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Vi­iul — tirt­supill”.

Suve teine pool rõõ­mustab meid tirt­sude ja rit­sikate laulu­ga. Kas nad laulavad su­u­ga? Kas nad män­gi­vad vi­iulit? Just ni­imoo­di vi­iulit mängides on ju ro­hutirt­su ku­ju­tatud paljudes laster­aa­matutes. Need ko­gusime­gi muusi­ka-aas­ta su­vise­le raa­matunäi­tuse­le, kus saab rohkem tea­da ka vi­iuli kohta.
Tõe hu­vides olgu küll öel­dud, et tirt­sud tee­vad muusikat teist­moo­di – hõõru­vad oma jal­gu ti­ibade vas­tu. Aga las laster­aa­matute ro­hutirt­sud män­gi­vad meile värskes heinas tirt­supil­li edaspidigi.
Sest vi­iul – see on alles pill, et ku­u­lab lind ja ku­u­lab lill …