Suvi Eestimaal

Raamatunäitus "Suvi Eestimaal"Raamatunäitus 16. juu­nist 24. au­gus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Suvi Ees­ti­maal“.

Suve märk­sõ­nad on päi­ke, me­re­rand, puh­kus, gril­li­mi­ne, lu­ge­mi­ne. Ees­ti­maa suvi on just täp­selt sel­li­ne, nagu me ise ta enda jaoks loome.
Tule vaa­ta ja leia oma­le so­biv su­ve­puh­ku­se veet­mise viis, et suvi ei lä­heks luhta.