Miks mäed purskavad?

Raamatunäitus "Miks mäed purskavad?"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Miks mäed purs­ka­vad?“.

Mui­nas­ju­tu­toa näi­tu­sel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus va­ne­ma­te teat­me­teos­te ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­nid. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le pa­ni­me väl­ja kir­jas­tuse uuemad teat­me­teo­sed las­te­le. Nop­pi­si­me sealt väl­ja tar­ku­sed vul­kaa­ni­de koh­ta. Põi­ka­me ka Is­lan­di­le, kus trol­li­del on oma nä­ge­mus, miks mäed purskavad.