Mildeberg. Mildeberg

Näitus "Mildeberg. Mildeberg"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mil­de­berg. Mil­de­berg”.

See­kord tut­vus­ta­vad tun­tud kunst­ni­kud Jüri ja Pi­ret Mil­de­berg end vei­di ta­va­tust kül­jest. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tak­se Jüri Mil­de­ber­gi loo­dud kol­me­mõõt­mi­si kuns­ti­teo­seid-ob­jek­te. Neis isi­ku­pä­ras­tes töö­des de­monst­ree­rib kunst­nik vaa­ta­ja­ile oma leid­lik­kust, män­gu­li­sust ja to­hu­tut loo­mis­rõõ­mu. Tal­le se­kun­dee­rib Pi­ret Mil­de­berg fo­to­de­ga abi­kaa­sa Jüri ni­ker­da­tud olen­di­test – need on het­ked ar­gi­päe­vast, mis sä­ti­tud ja päi­ke­se­hel­ged. „Eks iga­ühe päev ole­gi just tema enese nägu“, ar­vab Jüri Mildeberg.