Suvised annid purki

Raamatuväljapanek "Suvised annid purki" Raamatuväljapanek "Suvised annid purki"3. au­gus­tist 29. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek hoi­dis­te te­ge­mise koh­ta „Su­vi­sed an­nid purki“.