Artur Rinne – legend juba eluajal

Väljapanek "Artur Rinne - legend juba eluajal"2.–30. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Ar­tur Rin­ne – le­gend juba eluajal“.

Ar­tur Rin­ne (1910−1984) oli Ees­ti laul­ja ja re­žis­söör, kel­le op­ti­mist­lik, me­he­lik ja sel­ge dikt­sioo­ni­ga ba­ri­ton kõ­las nii oope­ri kui ka ope­re­ti la­val. Ooda­tud olid tema est­raa­di­lau­lud nii la­val kui te­leekraa­nil. Hin­na­tud olid tema re­žis­söö­ri­tööd. Tea­du­pä­rast on Ar­tur Rin­ne Ta­pal ela­nud ja koo­lis käi­nud. Tol­la­se kesk­koo­li saa­lis lau­lis ta 1923.a oma esi­m­ese soo­lo­lau­lu „Ma olen väi­ke­ne pos­ti­mees“, mil­le tal­le oli õpe­ta­nud kool­meis­ter Juhan Kroon. Ar­tur Rin­ne lau­lu­kaar ula­tus üle poo­le sa­jan­di. Tema lau­lud olid rah­va seas tun­tud ja armastatud.