Luuletusest lauluks

Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"5.–30. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Luu­le­tu­sest lau­luks“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud tä­na­vu­se­le muu­si­ka-aas­ta­le. Väl­ja­pa­ne­kus on las­te­luu­le­tu­sed, mille­le li­sa­tud me­loo­dia on nad muut­nud mei­le tea­da-tun­tud ja ar­mas­ta­tud lauludeks.