See on alles pill!“

Näitus "See on alles pill!"6. ok­toob­rist 14. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas nä­tus „See on al­les pill!“.

Näi­tus Tapa Güm­naa­siu­mi ja Tapa Vene Güm­naa­siu­mi õpi­las­te kuns­ti­töö­dest, mil­lel on ku­ju­ta­tud muu­sika­inst­ru­men­te. Õpilasi ju­hen­das õpe­ta­ja Eve All­soo. Väl­jas on ka raa­ma­tud, mil­les kõ­nel­dak­se muu­si­kast, laul­mi­sest ja pillidest.