Vihmapill

Raamatunäitus "Vihmapill"5.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vih­ma­pill“.

Kui on pi­kalt ol­nud kuum ja kuiv ilm, teed tol­ma­vad, tai­med kui­va­vad ja see­ni pole üld­se, oleks vaja na­tu­ke­ne­gi ko­su­ta­vat vih­ma. Tšii­li in­kad us­kusid, et vih­ma­pil­li abil saab vih­ma väl­ja kutsuda.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiad õpe­tu­se, kui­das vih­ma­pil­li meis­ter­da­da. Pä­rast on lõ­bus sel­le­ga muu­si­kat teha. Kui ka vih­ma ei õn­nes­tu pil­lil män­gi­des väl­ja mee­li­ta­da, siis saab liht­salt sa­la­pä­ra­seid he­li­sid tekitada.
Meie ka­su­ta­si­me vih­ma­pil­li raa­ma­tu­näi­tu­se­le vih­ma­juttu­de ja –luu­le­tus­te väl­ja meelitamiseks.