Vihmapill

Raamatunäitus "Vihmapill"5.–30. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Vihmapill”.

Kui on pikalt ol­nud kuum ja kuiv ilm, teed tol­mavad, taimed kuiv­avad ja seeni pole üldse, oleks vaja natukene­gi ko­su­ta­vat vih­ma. Tši­ili inkad uskusid, et vihmapil­li abil saab vih­ma väl­ja kutsuda.
Meie raa­matunäi­tuselt leiad õpe­tuse, kuidas vihmapil­li meis­ter­da­da. Pärast on lõbus sel­l­e­ga muusikat teha. Kui ka vih­ma ei õnnes­tu pillil mängides väl­ja meel­i­ta­da, siis saab li­ht­salt salapära­seid he­lisid tekitada.
Meie ka­su­tasime vihmapil­li raa­matunäi­tuse­le vih­ma­jut­tude ja –lu­ule­tuste väl­ja meelitamiseks.