Aja lugude koguja. Harri Allandi 85

Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85" Raamatunäitus "Aja lugude koguja. Harri Allandi 85"8. ok­toob­rist 27. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Aja lu­gu­de ko­gu­ja. Har­ri Al­lan­di 85“.

Muu­seu­mi loo­mise ning Tapa aja­loo uuri­mise ja tal­le­ta­mi­se­ga on Har­ri Al­lan­di tei­nud tööd, mida on ras­ke üle­hin­na­ta. Läbi oma raa­ma­tu­te on ta Tapa aja­lugu tut­vus­ta­nud nii kaas­lin­las­te­le kui ka kogu va­ba­rii­gi ela­ni­ke­le. Har­ri Al­lan­di on mees, kes mõis­tab aja lu­gu­de tähtsust.