Koputamisteraapia

Koputamisteraapia

10. no­vemb­ril 16:00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Ko­pu­ta­mis­te­raa­pia“.

Eha Re­he­maa loeng ja prak­ti­li­sed ju­hi­sed ko­pu­ta­mis­te­raa­pia ehk EFT (emot­sio­naal­se va­ba­du­se teh­ni­ka) teemal.