Lotte leiutaja

Raamatunäitus "Lotte leiutaja" Raamatunäitus "Lotte leiutaja"4.–21. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Lot­te leiu­ta­ja“.

Jan­no Põld­ma on Lot­te filmi­de kaass­t­se­na­rist ja re­žis­söör. Tema juu­be­li pu­hul pa­ni­me väl­ja va­li­ku Lot­te raa­ma­tu­id. Näi­tu­selt ei puudu ka uus aabits, „Džuu­do­poi­sid“ ja „Le­patrii­nu­de jõulud“.