Lotte leiutaja

Raamatunäitus "Lotte leiutaja" Raamatunäitus "Lotte leiutaja"4.–21. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Lotte leiu­ta­ja”.

Jan­no Põld­ma on Lotte filmide kaasst­se­nar­ist ja režis­söör. Tema ju­ube­li puhul panime väl­ja va­liku Lotte raa­ma­tu­id. Näi­tuselt ei pu­udu ka uus aabits, “Džu­u­dopoisid” ja “Lep­a­tri­in­ude jõulud”.