Mereusku Albert Uustulnd

Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd" Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd"1.–30. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Me­re­us­ku Al­bert Uus­tulnd“.

6. no­vemb­ril möö­dub 90 aas­tat rah­va­kir­ja­nik Al­bert Uus­tuln­di sün­nist. Al­bert Uus­tuln­di ro­maa­ne on võr­rel­dud ran­na­rah­va „Tõe ja õi­gu­se­ga“ ja ena­mik tema me­re­lau­le on saa­nud üld­rah­va­likeks lauludeks.