Mereusku Albert Uustulnd

Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd" Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd"1.–30. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Mereusku Al­bert Uus­tul­nd”.

6. no­vem­bril möö­dub 90 aa­s­tat rah­vakir­janik Al­bert Uus­tul­n­di sün­nist. Al­bert Uus­tul­n­di ro­maane on võr­rel­dud ran­narah­va “Tõe ja õi­gusega” ja enamik tema mere­laule on saanud ül­drah­va­likeks lauludeks.