Sõprus Põhjalas

9.–26. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sõp­rus Põh­ja­las“.

9.–15. no­vemb­ri­ni pee­ta­va Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la tee­ma on „Sõp­rus Põh­ja­las“. Väl­jas on Nor­ra las­te­kir­ja­ni­ku Ma­ria Par­ri raamatud.