Sõprus Põhjalas

9.–26. no­vem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sõprus Põh­jalas”.

9.–15. no­vem­bri­ni pee­ta­va Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dala teema on “Sõprus Põh­jalas”. Väl­jas on Nor­ra lastekir­janiku Maria Par­ri raamatud.