Tuulekell

Raamatunäitus "Tuulekell"4.–21. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Tuu­le­kell“.

Tuu­le­kel­la heli an­nab mär­ku tu­gev­ne­vast tuu­le­st, mee­li­tab ligi head ener­giat ja ta­sa­kaa­lus­tab ruu­mi. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le mee­li­tas tuu­le­kel­la sa­la­pä­ra­ne heli mit­meid raa­ma­tu­id tuu­le­st. Siit leiab ka tuu­le­kel­la val­mis­ta­mise õpetuse.