Haapsalu sall

Näitus "Haapsalu sall" Näitus "Haapsalu sall"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Haap­sa­lu sall“.

Vil­la­sed pits­koe­li­sed rä­ti­kud ja sal­lid on ol­nud juba mitu aas­ta­sa­da Haap­sa­lu kä­si­töö­meist­ri­te uh­ku­seks. Need on oma­laad­sed kä­si­töötoo­ted, mil­le te­ge­mi­ne eel­dab os­kusi ja aega.
Haap­sa­lu Kä­si­töö­selt­si osa­va­te meist­ri­te kä­si­tööd võib jõu­lu­kuul meie näi­tu­sel imet­le­da. Väl­jas on Haap­sa­lu rätt, sal­lid, so­kid, padi, pros­sid, mag­ne­tid ja raa­ma­tud Haap­sa­lu sal­li kohta.