Pakane koob külma, vanaema sooja

Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja" Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Pa­ka­ne koob kül­ma, va­naema soo­ja“.

Pä­rast sü­gis­sa­dusid tu­leb mei­le kül­la pa­ka­ne ja hak­kab meie näp­pe, var­baid, ni­na­sid kim­bu­ta­ma. Sel­le vas­tu ai­ta­vad soo­jad kin­dad, kä­pi­kud, müt­sid, sal­lid. Kõi­ge pa­rem, kui va­naema tehtud.
Tal­vel on mõ­le­mad Suu­red Pit­si­ku­du­jad. Pa­ka­ne koob kül­ma, va­naema soo­ja. Nen­dest ka­hest pit­si­ku­du­jast kõ­ne­leb­ki meie raamatunäitus.