Jäneda loss 100

Näitus "Jäneda loss 100"07.12.2015–30.01.2016 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Jä­ne­da loss 100“.

NÄI­TUS on pü­hen­da­tud Jä­ne­da los­si­le, mis val­mis 100 aas­tat ta­gasi. Näi­tus koos­neb los­si fo­to­dest läbi ae­ga­de, raa­ma­tu- ja ar­hii­vi­kat­ke­test los­si ar­hi­tek­tuu­ri koh­ta ning raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kust, mil­le­st need kat­ked võe­tud on. Näi­tus kuu­lub üri­tu­se „Jä­ne­da los­si­päev“ juurde.