Jäneda loss 100

Näitus "Jäneda loss 100"07.12.2015–30.01.2016 Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Jäne­da loss 100”.

NÄI­TUS on pühen­datud Jäne­da los­sile, mis valmis 100 aa­s­tat tagasi. Näi­tus koos­neb los­si fo­todest läbi ae­gade, raa­matu- ja arhi­ivikatketest los­si arhitek­tu­uri ko­h­ta ning raa­matu­väl­japanekust, millest need katked võe­tud on. Näi­tus ku­u­lub üri­tuse “Jäne­da los­sipäev” juurde.