Eestimaa kaunid pühakojad

Väljapanek "Eestimaa kaunid pühakojad"02.12.2015–16.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Ees­ti­maa kau­nid pü­ha­ko­jad“.

Juba aas­ta­sa­du on ki­ri­ku­tor­nid ol­nud pil­gu­püüd­ja­iks lin­na­des ning teetä­his­teks maal ja me­rel. Ki­ri­ku­ar­hi­tek­tuu­ris aval­dub meie eel­käi­ja­te ehi­tus­ko­ge­mus, es­tee­ti­li­sed ning krist­li­kud aru­saamad. Ei tar­vit­se olla usk­lik, et saa­da osa ki­ri­ku­ar­hi­tek­tuu­ri spirituaalsusest.