Jõuluootuses

Raamatuväljapanek "Jõuluootuses"Raamatuväljapanek "Jõuluootuses"3.–30. det­sem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Jõu­lu­oo­tus­es”.

Väl­japanekult võib iga laps või täiskas­vanu lei­da lu­ule­tusi ja jõu­lu­jutte, mis aitavad pühi lähe­male tuua ja oo­tusäre­vust suurendada.