Nukitsa lemmikraamatud

"Nukitsa lemmikraamatud"5. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Nu­kit­sa lem­mik­raa­ma­tud“.

Väl­ja­pa­nek eel­mis­te Nu­kit­sa kon­kurs­si­de lem­mi­k­u­test ning va­lik uutest, sel aas­tal võist­le­va­test raamatutest.