Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurss11. jaan­uar­ist 20. vee­bru­ar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Nuk­it­sa konkurss”.

Raa­matu­väl­japanek kahe vi­imase aas­ta jook­sul il­munud laster­aa­matutest, mille hul­gast saab val­i­da pari­mat eesti laster­aa­matukun­st­nikku ja pop­u­laar­seimat eesti lastekir­janikku. Seeko­rd toimub Nuk­it­sa konkurss juba XIII korda.