Eesti eest!

"Eesti eest!" "Eesti eest!"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Ees­ti eest!“.

2. veebruar on Taru ra­hu­le­pin­gu aas­ta­päev. Sel pu­hul ava­ti Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus ka­he­osa­li­ne üle­vaa­te­näi­tus „Ees­ti eest!“, kus raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab Kait­se­liidu aja­lugu ja tä­na­päe­va ning fo­to­näi­tus ka­jas­tab taas­loo­dud Kait­se­liidu Tapa ma­lev­kon­na te­ge­mi­si. Näi­tu­sed koos­tas Kait­se­liidu Viru Ma­le­va tea­vi­tus­pea­lik Han­nes Reinomägi.