Eesti eest!

"Eesti eest!" "Eesti eest!"3.–27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Eesti eest!”.

2. vee­bru­ar on Taru rahulepin­gu aastapäev. Sel puhul avati Tapa Lin­naraa­matuko­gus ka­heosaline ül­e­vaatenäi­tus „Eesti eest!“, kus raa­matunäi­tus tutvustab Kait­seli­idu aja­lugu ja tä­napäe­va ning fo­tonäi­tus ka­jastab taaslood­ud Kait­seli­idu Tapa malevkon­na tegemisi. Näi­tused koost­as Kait­seli­idu Viru Mal­e­va teav­i­tus­pealik Hannes Reinomägi.