Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder – 135 aastat sünnist

Näitus "Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder - 135 aastat sünnist"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kind­ral­ma­jor Ernst-Jo­han­nes Põd­der – 135 aas­tat sün­nist“.

Ees­ti Va­ba­rii­gi po­pu­laar­seim kind­ral nii rah­va kui ka sõ­du­ri­te seas enne II maa­il­ma­sõ­da oli Ernst-Jo­han­nes Põd­der. Kind­ral­ma­jor Ernst-Jo­han­nes Põd­de­ri elu ja te­ge­vu­se­le on pü­hen­da­tud viis näi­tu­ses­ten­di. Näi­tu­se on koos­ta­nud Ta­nel Lään Kait­se­liidu muuseumist.