Elamused koogivormis

22. vee­bru­ar­ist 4. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ela­mused koo­givormis”.

Väl­japanek kokaraa­matutest ja ‑ajakir­jadest, millest lei­da in­spi­rat­siooni kül­lus­like ja maits­vate kookide küpse­tamiseks. RVP on ajas­tatud 27. vee­bru­ar­il los­sis toimu­va Papa Krim­mi koogiko­hviku ajaks.