Lehtse mõisa lugu

Lehtse mõisa peahoone varemed16. märt­sil kell 12 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus „Leht­se mõi­sa lugu.

Hel­le Koit­järv rää­gib en­di­sest Leht­se mõi­sa mõis­ni­kust Hoy­nin­gen-Huenest ja tema mõi­sast. Rää­gi­me ka Sig­rid Mac­Rae raa­ma­tu­st „Kõik see maa­ilm“. Teos puu­du­tab rii­va­mi­si Ees­tit­ki, sest üks pea­te­ge­lasi – Hein­rich – pä­ri­neb siinkan­dis tun­tud Hoy­nin­gen-Hue­ne aadlisuguvõsast.