Oh mis kena maailm

7.–26. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oh mis kena maa­ilm“.

Rai­mond Kaug­ve­ri nimi ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id on lu­ge­nud pal­jud. 25. veebruaril oleks kir­ja­nik saa­nud 90-aastaseks.
Rai­mond Kaug­ver käis Leht­ses su­vi­ti su­ve­ko­dus puh­ka­mas ja mõt­teid ko­gu­mas. Käes­ole­val ajal käib oma suve veet­mas siin tema tü­tar Katrin Kaugver.