Lehtse raamatukogu 100

Näitus "Lehtse raamatukogu 100"8. veebruarist 10. märt­si­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 100“.

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tas 2015. aas­tal oma 100-ndat sün­ni­päe­va. See näi­tus an­nab üle­vaa­te meie naab­ri­te vii­ma­sest sa­jast ti­he­dast kultuuriaastast.