Veltri Viivi võtmehoidjad

5. ap­ril­list 29. ap­ril­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veltri Vii­vi võt­me­hoid­jad“.

Näi­tus tut­vus­tab Vii­vi Veltri võt­me­hoid­ja­te kogu.