Kus on armastus!

28. märt­sist 23. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek las­te­kir­ja­nik Kät­lin Vai­no­la raa­ma­tu­test „Kus on ar­mas­tus!“.