Heinz Valk 80

1.–30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Hei­nz Valk 80“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud ka­ri­ka­tu­ris­ti, kunst­ni­ku ja raa­ma­tu­il­lust­raa­to­ri, po­lii­ti­ku ja Ees­ti­maa Rah­va­rin­de asu­ta­ja­liik­me, Aas­ta isa ja ühek­sa lap­se­lap­se va­na­isa Hei­nz Val­gu juubelile.