Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades

Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades" Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades"10. märt­sist 15. ap­ril­li­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kät­lin Vai­no­la: Ar­mas­tus on pei­dus pi­sias­ja­des“.

Kät­lin Vai­no­la kir­ju­tab häid las­te­raa­ma­tu­id. Tema su­lest il­mu­nud „Lift“, „Tii­gi­elu aabits“ ja „Kel­li – pea­ae­gu hald­jas“ on kõik saa­nud tiit­li „Hea las­te­raa­mat“ oma­nikeks. Tun­nus­tust on ja­gu­nud teis­te­le­gi raa­ma­tu­te­le. 14. ap­ril­lil on Kät­lin Vai­no­la Leht­ses ja Jä­ne­dal koh­tu­mas oma väi­ke­s­te lu­ge­ja­te­ga. Sel­le väl­ja­pa­ne­ku­ga saab juba prae­gu end kurs­si viia tema raamatumaailmaga.