Kilukarbivaade

Raamatunäitus "Kilukarbivaade" Raamatunäitus "Kilukarbivaade"26. ap­ril­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ki­lu­kar­bi­vaa­de“.

Vaid vä­he­sed lin­nad saa­vad uh­kel­da­da nii isi­ku­pä­ra­se si­lueti­ga, nagu seda on meie pea­linn vaa­te­ga me­relt. Rah­vas ni­me­tab Tal­lin­na­le ava­ne­vat vaa­det kilukarbivaateks.
Sel­le tun­tu­se­le on kaa­sa ai­da­nud tal­lin­na ki­lud oma karbi­e­ti­ke­ti­ga ja see on ku­ju­ne­nud üheks mit­te­amet­likuks pea­lin­na süm­bo­liks. Tal­lin­na la­helt on Tal­lin­na si­lueti ilu häs­ti nauditav.
Kui fo­tograa­fi­de­le on ühe väga hea ki­lu­kar­bisi­lueti­ga pil­di ta­ba­mi­ne pa­ra­jalt mõ­nus maius­pa­la, siis meie raa­ma­tu­näi­tus on pa­ras­ja­gu soo­la­ne ja vürt­si­kas. Pii­lu­si­me raa­ma­tu­tes­se ja kon­ser­vi­kar­pi, et ki­lust roh­kem tea­da saada.