Valgete õite õõtsuv meri

Raamatunäitus "Valgete õite õõtsuv meri"26. ap­ril­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Val­ge­te õite õõt­suv meri“.

Võ­sa­ülas­te tea­dus­lik ni­me­tus on Ane­mo­ne ne­morosa, mis tä­hendab met­sa­lil­le ja kõ­lab väga luu­le­li­selt. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le ongi no­pi­tud mõ­ned üla­se­ju­tud ja –luu­le­tu­sed ning na­tu­ke ka ülasetarkust.
Raa­ma­tu­näi­tu­selt on so­biv edasi lii­ku­da raa­ma­tu­pilti­de näi­tu­se­le. Meil on mai­kuus väl­jas kunst­nik Vii­ve Noo­re il­lust­rat­sioo­nid Tiia Too­me­ti raa­ma­tu­le „Mai­lill ja Ülane“.