Suuri mõtlejaid – Immanuel Kant

Suuri mõtlejaid - Immanuel Kant25. ap­ril­list 22. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Suu­ri mõt­le­ja­id – Im­ma­nuel Kant“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab fi­lo­soo­fi ko­hu­se-eeti­ka ra­ja­jat Im­ma­nuel Kan­ti ja tema ko­hu­se eeti­ka eri­ne­vaid imperatiive.