Loe oma rõõmuks!

Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks" Raamatuväljapanek "Loe oma rõõmuks"6. juu­nist 5. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Loe oma rõõ­muks!“.

Kel­lel su­vel lu­ge­mis­tu­hin pea­le tu­leb, leiab va­li­ku su­ve­lu­ge­mist meie raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­na mui­nas­ju­tu­toas. Näi­tu­se­ga soo­vi­me oma lu­ge­ja­te­le su­vist lugemisrõõmu.