Krista Kaer 65

Raamatuväljapanek "Krista Kaer 65"4. ju­ulist 1. au­gus­ti­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Krista Kaer 65”.

Krista Kaer on kir­jas­tuse Var­rak peatoimeta­ja. Ta on tõlk­in­ud ligi 70 raa­matut. Kõige tun­tu­mad tema eestin­datud teostest on “Har­ry Pot­teri” sar­ja ku­u­lu­vad raa­matud. Ta on eesti keelde tõlk­in­ud sel­l­i­seid kir­janikke nagu T. Pratch­ett ja Ur­su­la K. Le Guin, D. Lessing.