Söödavad lilled

Väljapanek "Söödavad lilled"4. juu­list 1. au­gus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Söö­da­vad lil­led“.

Juba sa­jan­deid on tea­tud, et mit­me­tel kau­ni­tel, veet­le­va lõh­na­ga lil­le­del on ka meel­div mait­se. Tuntui­mad söö­da­vad õied on roo­sil, po­jen­gil, võõ­rasemal, jas­mii­nil, kan­ni­ke­sel, ruk­ki­lil­lel jt. Õisi ka­su­ta­tak­se toi­tu­de ja jooki­de kau­nis­ta­miseks ning mait­ses­ta­miseks, neid li­sa­tak­se sa­la­ti­tes­se ja magustoitudesse.