Veiko Belials 50

Raamatuväljapanek "Veiko Belials 50"4. ju­ulist 1. au­gus­ti­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Veiko Be­lials 50”.

20. ju­ulil saab Veiko Be­lials 50-aas­taseks. Ta on kir­ju­tanud kuus ul­mer­aa­matut, seitse lu­ulekogu ja kaks laster­aa­matut. Ta on Eesti Kir­janike Li­idu li­ige ja har­ras­tus­pilt­nik. Lood­us­pilt­niku­na on ta koost­anud fo­toal­bu­mi “Meil on elu ke­set metsa”.