Kairi Krooni loodusfotod

Kairi Krooni loodusfotodKairi Krooni loodusfotod1.–10. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas fo­tonäi­tus “Kairi Krooni lood­us­fo­tod”.

Kes veel ei tea, siis lisaks lu­ule­tuste ja laulusõ­nade kir­ju­tamise­le on Kairi ka kir­g­lik fo­to­huvi­line. Ei olé mis­ki vaev igale rän­nakule või ka pisi­male ja­lu­tuskäigule, mar­julkäi­gust rääki­ma­ta, fo­toa­paraat kaasa võt­ta. Teisi­ti li­ht­salt ei saa! Kõik toimub ju siin ja praegu!
Näi­tusel on väike va­lik sell­est, mida Kairi läbi kaam­erasil­ma on avastanud.