Aasta loom – mäger

Raamatuväljapanek "Aasta loom - mäger"2. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aas­ta loom – mä­ger“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma. Uudis­ta­da saab tun­tud luu­le­tust „Mäg­ra maja“, mis sai omal ajal kuul­saks lau­luks. Ei puudu ka ju­tud mägrast.