Aasta loom — mäger

Raamatuväljapanek "Aasta loom - mäger"2. au­gustist 8. sep­tem­bri­ni Lehtse raa­matukogu raa­matu­väl­japanek “Aas­ta loom — mäger”.

Raa­matu­väl­japanek tutvustab selle aas­ta looma. Uud­is­ta­da saab tun­tud lu­ule­tust “Mä­gra maja”, mis sai omal ajal kuul­saks lauluks. Ei pu­udu ka ju­tud mägrast.