Olümpia lainel

Raamatuväljapanek "Olümpia lainel"3. au­gustist 8.septembrini Lehtse raa­matukogu raa­matu­väl­japanek “Olümpia lainel”.

Raa­matu­väl­japanek on igat pidi olümpia lainel. Vaatame tagasi olümpiamän­gude al­gus­est kuni tä­napäe­vani väl­ja. Tutvus­tame meie oma tun­tud sportlasi.